vill du delta i ett

utbildningsprogram?

UTBILDNINGAR vid Centrum för mentalisering

Centrum för Mentalisering erbjuder både internutbildningar och kurser för enskilda personer eller mindre grupper.

Våra internutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med utsatta barn, ungdomar och vuxna.

Bland våra deltagare finns socialsekreterare, familjebehandlare, pedagoger, psykologer, familjehemsföräldrar och andra som arbetar med utsatta barn, ungdomar eller vuxna och som kan ha nytta av ett mentaliseringsbaserat arbetssätt i sitt arbete.

Kännetecknande för alla utbildningar är fokus på att omsätta kunskap och mentaliseringsbaserad behandling i den praktik där deltagarna arbetar. Den kunskap som förmedlas blir fort användbar i praktiken med arbetet med utsatta barn, ungdomar, vuxna och familjer.

Programmet växlar mellan föreläsningar och praktiska övningar. Teori stöds av fallbeskrivningar, filmer och rollspel. Deltagarnas egna erfarenheter och aktuella frågor ingår ofta i undervisningen.

Anmälan och frågor till alla fortbildningsprogram och kurser skickas till anna@centrumformentalisering.se

UTBILDNINGAR I stockholm

HÖSTEN 2024​

UTBILDNINGAR I Århus

HÖSTEN 2024​

MENTALISERING I ARBETE MED UTSATTA BARN, UNGA OCH VUXNA

En 10 dagar lång fortbildning, där deltagarna får insikt i teori och grundläggande principer för mentaliseringsbaserad behandling med särskilt fokus på utsatta barn, unga och vuxna.
läs mer

Mentalisering i arbetet
med gravida och utsatta småbarnsföräldrar

En 4-dagars fortbildning som fokuserar på att deltagarna ska få insikt i teori och grundläggande principer för mentaliseringsbaserad behandling med särskilt fokus på utsatta gravida kvinnor och föräldrar till spädbarn eller småbarn.
läs mer

MENTALISERING I SKOLAN

En 5-dagars fortbildning som handlar om hur man implementerar det mentaliseringsbaserade arbetssättet i skolsammanhang.
läs mer

MENTALISERING I ORGANISATIONEN

En 3-dagars vidareutbildning som ger en effektiv introduktion till mentalisering i organisation och ledning. Insikter och verktyg öppnas upp som möjliggör för chefer och medarbetare att bättre förstå organisationen i ett mentaliseringsbaserat perspektiv.
läs mer

AUTISME OG MENTALISERING

En 2-dagars fortbildning som handlar om mentaliseringens roll i arbetet med autism.
läs mer

MENTALISERING I OMSORG OG PLEJE

En 2-dagars vidareutbildning med fokus på implementering av mentaliseringsbaserad terapi inom hälsosektorn.
läs mer

utbildningar i köpenhamn - våren 2024

Mentaliseringsbaserad familjeterapi

En 6-dagars fortbildningskurs i Köpenhamn, som handlar om modernt föräldraskap, mentalisering och utvecklingsfrämjande interaktion med barn – inklusive teman som makt, lärande, gränser, konflikter, familjedynamik och mentaliseringsverktygslådan.
läs mer

Online utbildningar- våren 2024

Online fortbildning - introduktion till mentalisering

Vill du ha en introduktion till mentaliseringens grundläggande begrepp och en introduktion till de olika områden där mentalisering kan användas? På denna online fortbildning "Introduktion till mentalisering" kommer du att presenteras för centrala modeller och praktiker inom mentalisering och mentaliseringsbaserad behandling med primärt fokus på barn.
läs mer
Scroll to Top

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med nyheter om mentalisering i vårt månatliga nyhetsbrev från centret.