hösten 2024

Mentaliseringsbaserad familjebehandling

Mentalisering med barn, unga och deras familjer

ändamål

I den här utbildningen kommer vi att arbeta med mentaliseringsmodellen STORM som är mycket praktiskt användbar i familjebehandling. Vi kommer att erbjuda mentaliserigsbaserat fokus på trauman i familjen, inklusive våld, transgenerationella trauman och sexuella övergrepp i ett mentaliseringsbaserat perspektiv. Under de sex dagarna kommer vi att fördjupa teman som:

 • Vad är trauma?
 • Familjedynamik och relationsdynamik ses i familjer med våld, övergrepp och/eller trauma.
 • Konsekvenser för de barn som drabbas av våld, krig, flykt och sexuella övergrepp och hur man kan spåra dem/se tecken på detta.
 • Den våldsamma eller kränkande personens inre värld i samband med våld eller sexuella övergrepp.
 • Kliniska ingångar och övningar för att stötta familjens mentaliseringsförmåga

form

Föreläsningarna varvas med filmklipp, fallbeskrivningar och övningar.

målgrupp

Utbildningen vänder sig till socialarbetare, pedagoger, psykologer, lärare, familjebehandlare och andra inom fältet.

datum och tid

Vidareutbildningen pågår från september till november 2024.

Modul 1 – September:
Dag 1 – Introduktion till arbete med mentalisering: 23. september 2024
Dag 2 – STORM-modellen: analys och behandling med familjer och trauma: 24. september 2024

Modul 2 – Oktober:
Dag 3 – Mentalisering i foräldraskapet: 21. oktober 2024
Dag 4 – Mentaliseringsfokus med barn med olika utmaningar: 22. oktober 2024

Modul 3 – November:
Dag 5 – Mentalisering kring missbruk och självskada: 25. november 2024
Dag 6 – STORM i praktiken: att använda STORM i den kliniska verkligheten: 26. november 2024

Alla dagar ses vi från kl 9.00 till 15.30.

plats

Södermalm, Stockholm

pris

15 000 kr per person

program

dag 1: introduktion till trauma och mentalisering

 • Introduktion till mentalisering
 • Hur kan man använda mentalisering och stötta både föräldrar och barn att mentalisera mer?

dag 2: STORM-modellen

 • STORM modellen introduceras
 • Ett effektivt sätt att arbeta mentaliserande med familjer

dag 3: mentalisering hos foräldrarna

 • Ett mentaliserande föräldraskap
 • Anknytning och föräldraskap

dag 4: Mentaliseringsfokus på barn med olika utmaningar:

 • Mentalisering med barn med olika utmaningar; ADHD, autism, utvecklingsförsening, trauma
 • Anpassa interventionerna till barnets mentaliseringsnivå
 • Övningar

dag 5: Missbruk i familjen med fokus på utvecklingen av självskada hos tonåringar

 •  Mentaliserande förhållningssätt vid självskada och missbruk
 •  Övningar 

dag 6: STORM i praktiken

 • Arbetet med STORM
 • Praktiska övningar
 • Rollspel

lärare vid fortbildningen

Anna Sylven Björnör

Anna Sylvén Björnör

Anna Sylvén Björnör är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker och lärare och handledare i psykoterapi. Hon har forskat på barns utveckling i familjen och handleder och utbildar kring barn, familjer, föräldraskap och mentalisering i stora delar av Sverige.

Susanna de Lima

Susanna de Lima

Susanna De Lima är leg. psykolog och har sedan 2001 hjälpt till att utveckla olika behandlingsmodeller för utsatta vuxna och unga med komplexa svårigheter

Charlotte sandstedt

Charlotte Sandstedt är legitimerad psykolog utbildad vid Köpenhamns universitet och är vidareutbildad i mentaliseringsbaserad terapi (MBT) och i psykodynamisk psykoterapi.

Scroll to Top

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med nyheter om mentalisering i vårt månatliga nyhetsbrev från centret.