OM CENTRUM FOR MENTALISERING

Centrum för mentalisering syftar till att sprida kunskap om mentalisering och användningen av mentaliseringsbaserad behandling i arbetet med utsatta barn, ungdomar och vuxna.

Centret erbjuder en rad tjänster som bygger på ett mentaliseringsbaserat förhållningssätt. Dessutom arbetar centret kontinuerligt med att sprida och skapa kunskap om mentalisering och relaterade ämnen. Centret hanterar uppdrag för institutioner, boenden, kommuner och andra som vill veta mer om eller arbeta utifrån ett mentaliseringsbaserat förhållningssätt.

människorna bakom

Den dagliga driften, utvecklingen och ledningen av Centrum for Mentalisering utförs av: Psykolog Janne Østergaard Hagelquist och E*MBA Heino Rasmussen.

Scroll to Top

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med nyheter om mentalisering i vårt månatliga nyhetsbrev från centret.