Utgivningar

Janne Oestergaard Hagelquist är författaren bakom många böcker om mentalisering och mentaliseringsbaserad terapi (MBT). År 2015 gavs hennes bok The Mentalization Guidebook ut på danska och 2016 översattes den populära boken och gavs ut på engelska av Karnac Books

Utgivningar mentalisering

Mentalization with Neglected and Traumatized Children

Hagelquist, J.Ø. (2023). 

Boken Mentalization with Neglected and Traumatized Children visar hur man kan ha produktiva och mentaliserande interaktioner med försummade och traumatiserade barn och ungdomar, samt hur man tillämpar den mer aktuella kunskapen om mentalisering och trauma i behandlingen av dessa barn

Vem bör läsa denna bok? Om du är psykoanalytiker, psykoterapeut, socialarbetare, pedagog, lärare, fosterförälder eller helt enkelt någon som brinner för mentalisering, trauma och barns utveckling är den här boken ett måste för dig

Mentalization with Neglected and Traumatized Children kan köpas här: Routledge

The Mentalization Guidebook

Hagelquist, J.Ø. (2015). The Mentalization Guidebook. Karnac Books.

The Mentalization Guidebook är ett verktyg för yrkesverksamma som arbetar med traumatiserade och försummade människor och som vill använda mentalisering i sitt arbete. Syftet med boken är att visa de bästa koncepten, psykoedukationen och verktygen för mentalisering och traumapsykologi. Syftet är att dela med sig av dessa modeller och verktyg, tillsammans med de bästa tipsen och knepen som kan användas i det dagliga arbetet med mentalisering.Guideboken förmedlar ämnet mentalisering på ett sätt som är lätt att följa och tillgängligt för både icke-professionella och professionella. Illustrationerna hjälper till att reducera det abstrakta innehållet och den kanske överdrivna intellektualiseringen som kan känneteckna ämnet till något som med hjälp av visuell presentation blir omedelbart uppenbart och konkret för både professionella och icke-professionella användare.

Guideboken om mentalisering kan köpas här: Karnac Books och Amazon.

The Mentalization Guidebook

Mentalization in the Family

Hagelquist, J.Ø. and Rasmussen, H (2017). Mentalization in the Family. Taylor and Francis.

Mentalization in the Family bygger på den senaste forskningen om barns utveckling, föräldraskap och mentaliseringsteori för att ge en omfattande guidebok för föräldrar, lärare, socialarbetare och alla andra som arbetar med familjer idag.

Boken utforskar centrala begrepp inom mentalisering – som anknytningsstil, inre reglering, känslomässig kompass och föräldranavigering – men ger också praktisk vägledning i frågor som lek, syskon, gränser och sexualitet.

Denna omfattande bok är lättläst och innehåller pedagogiska verktyg som ger teorin liv, och kommer att vara viktig läsning för en rad olika yrkesgrupper, från dem som arbetar med fosterfamiljer till lärare som arbetar med oroliga eller störande barn. Den erbjuder också ett sätt för föräldrar att bättre förstå sig själva, sin egen föräldrastil och den dynamik som utgör familjelivet.

Mentalisering i familjen kan köpas här: Amazon

Scroll to Top

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med nyheter om mentalisering i vårt månatliga nyhetsbrev från centret.