ANNA SYLVÉN BJÖRNÖR

Anna Sylven Björnör

Kontakt: anna@centrumformentalisering.se

Anna Sylvén Björnör utbildade sig till psykolog vid Universitetet i Genève, där en av huvudlärarna var Daniel N. Stern, som senare handledde både i Annas psykologuppsats och i hennes forskningsarbete kring barns utveckling i familjen. Hon arbetade som forskningsassistent vid Centre d´Etude de la Famille i Schweiz, där de studerade anknytningsmönster och hur kommunikationen i familjen utvecklas över tid, från spädbarn till skolålder. Parallellt med forskningen utbildade hon sig till familjeterapeut. Lika spännande som det var med samspel i familjen, lika viktigt kändes det att lära sig mer om inre konflikter och psykisk ohälsa. Därför utbildade hon sig till psykoanalytiker.

Efter en tid upptäckte hon mentaliseringsteorin (MBT), som binder samman de olika teoretiska ingångar som hon fördjupat sig i: anknytningsteori, utvecklingspsykologi och psykoanalys. Hon har fördjupat sig i arbetet med MBT och det är en viktig grund för både hennes psykoterapeutiska arbete och för hennes undervisning.

Sedan 2003 har hon handlett och undervisat om utvecklingspsykologi, anknytningsteori, mentaliseringsteori och praktik samt psykoterapeutisk teknik. Hon har skapat anpassade utbildningar åt professionella inom Socialtjänsten, psykiatrin, barn-och ungdomspsykiatrin, behandlingshem, universitet och högskolor, nätverk, välgörenhetsorganisationer och grundskolor.

Scroll to Top

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med nyheter om mentalisering i vårt månatliga nyhetsbrev från centret.