Utgåvor – Artiklar, böcker och kapitel i böcker

 

Udgivelser fra center for mentalisering

På denne side finder du en oversigt over de udgivelser, som personerne hos Center for Mentalisering står bag.

Mentalisering i Dagtilbud

Af: Janne Østergaard Hagelquist, Camilla Jesne Hamre og Sarah Long Jonsson  (2024)

Mentalisering i dagtilbud giver med konkrete eksempler fra dagligdagen indsigt i, hvordan børn kan udvikle sig og lære at mentalisere i samspil med voksne omkring dem, og hvordan mentalisering kan anvendes i mødet med forældre, kollegaer og hos den professionelle selv. 

Bogen henvender sig til pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, PPR-medarbejdere, psykologer og alle andre, der er optaget af arbejdet med børn i dagtilbud. Bogens teori og modeller kan både anvendes inden for almen- og specialområdet.

 

Mentalisering i omsorg og pleje

Af: Janne Østergaard Hagelquist (2023)

Mentalisering i omsorg og pleje guider læseren til at bruge mentalisering i mødet med borgere, der har brug for omsorg og pleje. Og ved hjælp af cases og redskaber viser den, hvordan mentalisering kan udvikle relationen til borgeren, de pårørende og den professionelle selv. Bogen henvender sig til SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, sygeplejersker, socialrådgivere, læger og alle andre, der er optaget af arbejdet med omsorg og pleje af borgere.

Se videoen om bogen  her. 

MENTALISERINGSGUIDEN

Af: Janne Østergaard Hagelquist (2015)

Mentaliseringsguiden er en praksisnær, visuel, lettilgængelig og anvendelig guide til brug i pædagogisk og terapeutisk arbejde med omsorgssvigtede børn og unge og deres omsorgspersoner. Bogen er desuden med forord af psykoanalytiker Peter Fonagy.

Se videoen om Mentaliseringsguiden her. 

MENTALISERING i SKOLEN

Af: Janne Østergaard Hagelquist og Sarah Long Jonsson (2021)

Mentalisering i skolen er en praksisbog, der kan anvendes til at bringe mentalisering ind i skolen. Formålet er at understøtte sikkerhed, positive læringsprocesser og inkluderende fællesskaber. Bogen er anvendelig i folkeskolen, men har også en lang række bud på, hvordan man kan arbejde med mentalisering hos elever i specialområdet.

Bogen er inddelt i 4 dele: Del 1 vedrører grundlæggende mentaliseringsmodeller til skolen. Del 2 omhandler konkrete værktøjer til at arbejde med de enkelte elevers specifikke udfordringer. Del 3 omhandler klassedynamikker, grupper og mobning. Del 4 vedrører den fagprofessionelles egenomsorg, sikkerhed og mentaliseringsevne. Hver del består af en teoridel fulgt af en praksisdel, som understøttes af konkrete redskaber og modeller. Bogen er fyldt med konkrete eksempler, værktøjer, modeller og øvelser, der kan styrke elevens, klassens og den fagprofessionelles mentaliseringsevne. Bogen henvender sig især til lærere, skolepædagoger, sundhedsplejersker, psykologer, AKT-vejledere og PPR-medarbejdere 

Læs de første 20 sider af bogen gratis her.

Du kan også finde en anmeldelse som Skoleledernforenings magasin, Plenum har lavet, her.

 

MENTALISERING i familien

Af: Janne Østergaard Hagelquist og Heino Rasmussen (2017)

Mentalisering i familien er den senest nye bog af Janne Østergaard Hagelquist og Heino Rasmussen. Bogen er lettilgængelig, praksisorienteret og visuel, og den retter sig mod at støtte forældre i de mange udfordringer, der ligger i forældrerollen. Læs de første 20 sider af bogen gratis her.

Se videoen om “Mentalisering i familien” her. 

MENTALISERING I LEDELSE OG SAMARBEJDE

Af: Heino Rasmussen & Janne Østergaard Hagelquist (2019)

Med denne bog ønsker forfatterne at støtte og give viden til ledere, der arbejder inden for det socialfaglige område. Bogen har fokus på mentaliseringsbegrebets udvikling og relevans i ledelse og samarbejde, og teorien gøres anvendelig gennem eksempler og cases fra den socialfaglige praksis.

Se videoen om “Mentalisering i ledelse og samarbejde” her.

MENTALISERING I organisationen

Af: Heino Rasmussen og Janne Østergaard Hagelquist (2016)

Denne bog beskæftiger sig med begrebet mentalisering i organisationer, der har fokus på socialt arbejde. Den er en indføring i, hvordan man kan integrere mentalisering i sociale organisationer og dermed skabe optimale rammer om kultur, struktur og ledelse. Forfatterne viser i bogen, hvordan mentalisering kan anvendes i grupper og team, i eget ledelsesarbejde og i designet af den mentaliserende organisation

Se videoen om “Mentalisering i organisationen” her

MENTALISERING i mødet med udsatte børn 

Af: Janne Østergaard Hagelquist, 2. udgave (2022)

Mentalisering i mødet med udsatte børn fremstiller på en lettilgængelig måde, hvordan børn gennem deres udvikling, i samspil med deres forældre, udvikler sig og lærer at mentalisere. Bogen gennemgår, hvad det betyder for børns udvikling, når de udsættes for omsorgssvigt og traumer. Forfatteren viser, hvordan man på baggrund af denne viden om udvikling kan møde omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge mentaliserende, og hvordan man kan anvende den nyeste viden om mentalisering og traumer i behandlingen af disse børn. En lang række bevægende casehistorier leder læseren gennem det teoretiske stof. Denne opdaterede udgave af bogen er udvidet med en praksisorienteret gennemgang af den nye PTSD-diagnose, ligesom den sidste nye viden om traumer er medtaget. Den udvikling, der er sket inden for mentaliseringsfeltet i det seneste årti, er ligeledes inddraget, og bogen er opdateret med figurer, modeller og værktøjer, der understøtter det praktiske arbejde med teorien. Janne Østergaard Hagelquist er psykolog og grundlægger af Center for Mentalisering. Hun har udgivet en række bøger om mentalisering og har mange års erfaring med at arbejde med omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge.

Se videoen om “Mentalisering i mødet med udsatte børn” her.

MENTALISERING i pædagogik og terapi

Af: Janne Østergaard Hagelquist og Marianne Køhler (2014)

Bogen er en indføring i begrebet mentalisering med fokus rettet mod udsatte børn og unge. Bogen viser, hvordan mentalisering kan anvendes i både pædagogik og terapi, og den præsenterer fire temaer, hvor nogle af de klassiske problemstillinger, man oplever i mødet med udsatte børn og unge, bliver beskrevet. Temaerne er transgenerationelle traumer, vold, løgn og overgangen til voksenlivet.

Se videoen om “Mentalisering i pædagogik og terapi” her.

Artikler fra center for mentalisering: 

 

A mentalization-based approach to healing children exposed to adverse experiences: Tools for residential care
Læs artiklen
Geniscenesættelse - en selvskadende traumeefterreaktion
Læs artiklen
Mentalisering og skam - i sundhedsplejerskens arbejde
Læs artiklen
Mentalisering og skam
Læs artiklen
Mentalisering og mødet med udviklingstraumer hos plejebørn
Læs artiklen
Vild leg med børn er vigtig for børnenes udvikling
Læs artiklen
Implementeret af mentaliseringsbaserede principper i en organisatorisk kontekst fører til øget empowerment og lavere grad af depressive symptomer.
Læs artiklen
Når et plejebarn mister sit nye hjem
Læs artiklen
Mentalisering og tilknytning i plejefamilie
Læs artiklen
Mentalisering i mødet med skilsmissekonflikter
Læs artiklen
Forstå elevers adfærd med mentalisering
Læs artiklen
Hvordan bidrager en mentaliserende indstilling til at danne en alliance mellem klient og terapeut?
Læs artiklen
Mentalisering i mødet med skilsmissekonflikter
Læs artiklen
Mentalisering - at se bag om adfærd
Læs artiklen
Orthognatic surgery identity and control
Læs artiklen
Postmanden blev alligevel gift
Læs artiklen
Forældre til børn med læbe-ganespalte
Læs artiklen
Seksuelt overgrebne piger
Læs artiklen
10 råd til familieplejere i en presset tid
Læs artiklen
Mentalisering i sundhedsplejerskens daglighedspraksis
Læs artiklen
Løgnen har fem forskellige ansigter
Læs artiklen
Udsat for en fast hånd
Læs artiklen
Når udsatte børn og unge genoplever og geniscenesætter traumer
Læs artiklen

Debatindlæg fra center for mentalisering: 

 

Vi tror verden er bedre end den er
Læs artiklen
Time-out i behandlingen af børn og unge
Læs artiklen
Unik adgang til krænkere
Læs artiklen

Andre bøger og kapitler i bøger 

Scroll to Top

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med nyheter om mentalisering i vårt månatliga nyhetsbrev från centret.