susanna de lima

Susanna de Lima

Kontakt: susanna@centerformentalisering.dk

Susanna de Lima är anställd på Centrum för mentalisering. Susanna är legitimerad psykolog och har sedan 2001 hjälpt till att utveckla olika behandlingsmodeller för utsatta vuxna och unga med komplexa svårigheter.

Till vardags arbetar Susanna med professionella utvecklingsuppgifter, handledning, undervisning och terapi i relation till utsatta unga, med ett särskilt intresse för utsatta unga med missbruksproblem och komplexiteten i denna målgrupp. Susanna ser en viktig utmaning i att så tidigt som möjligt upptäcka övergreppsproblem bland unga och utsatta unga, då vi har en speciell möjlighet att förhindra att unga utvecklar ett liv i övergrepp. Den speciella utmaningen ligger i att både veckla ut komplexiteten och samtidigt ta reda på de bakomliggande faktorer som håller den enskilda unge i problematiskt drogbruk/missbruk.

Dessutom har Susanna lång erfarenhet av implementering av mentaliseringsbaserade behandlingssätt i olika sammanhang, inklusive miljöterapeutiska, pedagogiska och kliniska sammanhang.

Scroll to Top

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med nyheter om mentalisering i vårt månatliga nyhetsbrev från centret.